Tất cả sản phẩm được cung cấp tại Menh.vn đều được bảo hành theo chế độ bảo hành của nhà sản xuất hoặc nhà phân phối chính thức tương ứng. Việc bảo hành tại chỗ hay mang đến trung tâm bảo hành phụ thuộc vào chính sách bảo hành cụ thể của từng dòng sản phẩm. Sẽ do Menh.vn chịu trách nhiệm tiếp nhận và xử lý.

Nếu trường hợp khách hàng muốn bảo hành nhanh có thể trực tiếp mang sản phẩm đến nhà cung cấp để tự bảo hành.

Vui lòng liên hệ nhân viên chăm sóc khách hàng (điện thoại 01633276263 ) để cập nhật chế độ bảo hành của nhà sản xuất/ nhà phân phối áp dụng tại thời điểm khách hàng đặt mua. Những sản phẩm còn lại không có chính sách bảo hành.